Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

yamo.pl

Dla partnerów handlowych
» Jak zostać partnerem handlowym?
» Nie masz konta? » Zapomniałeś hasła?

jesteś tutaj:Strona główna/Regulamin

zwiń

Brak produktów

zwiń

Brak produktów do porównania


Regulamin

Piaseczno, 29 września 2016 r.

 

Regulamin korzystania z Systemu Sprzedaży www.yamo.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Systemu Sprzedaży www.yamo.pl
 2. www.yamo.pl – zwany w dalszej części regulaminu SYSTEMEM – jest systemem umożliwiającym dokonywanie przez zarejestrowanych Partnerów handlowych zakupów w firmie Yamo sp. z o.o. w restrukturyzacji – zwanej w dalszej części regulaminu DOSTAWCĄ – za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Aktywując konto w SYSTEMIE, Partner oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2. Dostęp do SYSTEMU

 1. Partner, który prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny na stronie www.yamo.pl, oraz przesłał podpisany regulamin, po pozytywnej weryfikacji przez DOSTAWCĘ otrzymuje aktywne konto umożliwiające zalogowanie się przy pomocy wygenerowanego przez SYSTEM loginu i hasła na stronie www.yamo.pl , zakładanie kont pracownikom Partnera oraz dokonywanie zakupów.
 2. Partner zobowiązuje się do utrzymywania i korzystania z adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracji. O każdej zmianie adresu e-mail Partner niezwłocznie poinformuje DOSTAWCĘ.
 3. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do nie przydzielenia dostępu do SYSTEMU bez podania przyczyny.
 4. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przyznanego Partnerowi loginu i hasła osobom trzecim lub osobom nie upoważnionym. Pełna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za udostępnienie lub umożliwienie dojścia osobom trzecim lub osobom nie upoważnionym, do przyznanych Partnerowi kodów dostępu do systemu (loginu, hasła) spoczywa na partnerze.

§ 3. Zakupy

 1. Zakupy w SYSTEMIE możliwe są tylko i wyłącznie po podaniu loginu i hasła
 2. Zamówienia złożone za pomocą SYSTEMU są traktowane jak zamówienia złożone w formie pisemnej i nie wymagają potwierdzenia telefonicznego.
 3. Handlowiec DOSTAWCY w momencie otrzymania zamówienia dokonanego przy użyciu przyznanego Partnerowi loginu i hasła jak również przy użyciu kont pracowniczych należących do Partnera nie ma obowiązku sprawdzenia czy dokonująca zamówienia osoba jest do tego upoważniona.
 4. DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania przez Handlowca DOSTAWCY telefonicznego potwierdzenia złożonej dyspozycji.
 5. W celu realizacji zamówienia z zadeklarowaną przez Partnera wysyłką zamawianego towaru, DOSTAWCA korzysta z usług przedsiębiorstw spedycyjnych. Odbiór przesyłki od firmy spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem przez osobę do tego upoważnioną przez Partnera.
 6. Koszt wysyłanej przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie http://www.yamo.pl
 7. Złożenie zamówienia w SYSTEMIE stanowi jednocześnie akceptacje warunków serwisowych DOSTAWCY zawartych na stronie http://www.yamo.pl

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu DOSTAWCA ma prawo do natychmiastowego zablokowania przyznanego Partnerowi loginu i hasła.
 2. Zablokowanie dostępu do SYSTEMU nie zwalnia Partnera z zaspokojenia roszczeń wobec DOSTAWCY.
 3. DOSTAWCA ma prawo wstrzymać dostęp do SYSTEMU każdemu Partnerowi, który nie dokonał zakupu u DOSTAWCY w okresie mijających 30 dni.
 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdej takiej zmienia Partner zostanie poinformowany komunikatem na stronach SYSTEMU, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, umowa pomiędzy nim a DOSTAWCĄ wygasa, z zastrzeżeniem, że zamówienia dokonane przed zmianą Regulaminu są wiążące.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528) wszystkie faktury za towary i usługi wystawiane przez Yamo Sp. z o.o. w restrukturyzacji są dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej.


..............................................................................................................
Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję
jego postanowienia bez zastrzeżeń
(pieczątka i podpis)

PODPISANY REGULAMIN PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES W PIASECZNIE


Adres siedziby Spółki: 50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 4A lokal 7
NIP: 895-150-75-76
Regon: 931068052

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164789

Kapitał zakładowy: 1.015.200,00 PLN; kapitał wpłacony: 1.015.200,00 PLN


Dla partnerów YAMOZaloguj sięPrzypomnij hasłoInformacjeTransportTransport - uszkodzona przesyłkaProgram partnerski

Certyfikaty i wyróżnienia: